top of page

Subsidie leerachterstand COVID-19

Op 15 mei 2020  maakte de overheid bekend dat zij tweemaal  51 miljoen euro beschikbaar stelt aan het basis en voortgezet onderwijs. Deze subsidie is  voor leerlingen die door de coronamaatregelen extra ondersteuning nodig hebben. De besteding van de subsidie is inzetbaar in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 augustus 2021. De extra ondersteuningsprogramma’s vinden buiten lestijd plaats, dus in de vakanties, na schooltijd of in het weekend. Scholen vragen deze subsidie aan via hun bevoegd gezag/ bestuur.

Doel en inhoud van de subsidie

De subsidie heeft als doel om bepaalde leerlingen een steuntje in de rug te geven. Het gaat specifiek over leerlingen waarbij tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen niet aan de onderwijsbehoeften is voldaan. Deze leerlingen hebben bij de terugkeer op school, andere of meer behoeften dan voor de sluiting van de school. De subsidie geeft de mogelijkheid om deze leerlingen extra lestijd te laten genieten. Hierdoor behalen zij bepaalde persoonlijke doelen. Het gaat daarbij over doelen op sociaal emotioneel of didactisch gebied en/of specifieke executieve vaardigheden.

De subsidie is specifiek voor:

  • leerlingen in een kwetsbare positie met een (risico op) leer- of ontwikkelachterstand, die veroorzaakt is door de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen wegens COVID-19;

  • bovenstaande leerlingen, waarbij er een reëel perspectief is dat de achterstanden door het extra programma worden ingelopen of weggewerkt.

De subsidie vraagt men tussen  van 18 augustus 2020 tot 18 september 2020 aan. De uitvoering van de programma’s is van 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021. Voor de voorwaarden en de aanvraag van de subsidie  verwijzen wij u naar uw schoolbestuur of https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-05-26

Voor het inzetten van deze subsidie  kan een externe partij ingezet worden. U kunt hierbij denken aan de enthousiaste zorgverleners uit de Kempen van Jong & Co.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij alle hulpvragen die te maken hebben met het functioneren van kinderen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat belemmeringen worden weggenomen, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De volgende disciplines hebben een naschools aanbod, waarvoor deze subsidie ingezet kan worden:

KIM Studiebegeleiding
subsidie leerachterstand
Play Video
bottom of page